Organizacja
Wersja z: 2019-05-09 09:14:23. Zapisał: Anna Galik

1. Organami Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym   są:

  • Dyrektor ZSZP
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców

Kompetencje działania poszczególnych organów Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym znajdują się w statucie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym.

2.Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym funkcjonuje przez cały rok szkolny, zgodnie z projektem organizacyjnym pracy placówki, zatwierdzonym przez organ prowadzący.

3. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym  pracuje w godzinach:

Szkoła - od 7.00 do 17.30, od poniedziałku do piątku.

Przedszkole- od 6:30 do 17:00 od poniedziałku do piątku.

 

Dyrektor – Iwona Antman                            tel. 71 715 18 00

Wicedyrektor - Magdalena Lewczuk               tel. 71 715 18 00

Wicedyrektor – Magdalena Stempniak            tel. 71 715 18 06