Dostęp do informacji publicznej nieudostępnionej w BIP: PDF Drukuj

Zgodnie z ustawą o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2020r., poz. 2176 z późn. zm.), informacje publiczne, które nie zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej, a także nie zostały udostępnione w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniane są wszystkim zainteresowanym na wniosek.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować bezpośrednio do dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym, na adres: Tyniec Mały, ul. Szkolna 2, 55-040 Kobierzyce

Wzór wniosku znajduje się poniżej.

Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej do pobrania poniżej w załączniku.

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli jednostka będzie musiała ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. z 2020r., poz. 2176 z późn. zm.)

Miejsce złożenia dokumentów:
Sekretariat szkoły

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2020r., poz. 2176 z późn. zm.)

Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Tyńcu Małym po pobrania poniżej w załączniku.

Załączniki:
PlikOpisDodałRozmiar
Pobierz (Instrukcja udzielania informacji publicznej.pdf)Instrukcja w sprawie zasad udostępniania informacji publicznej Anna Galik10573 Kb
Pobierz (Wniosek o udostępnienie informacji publicznej.pdf)Wniosek o udostępnienie informacji publicznej Anna Galik273 Kb

Wytworzył: Anna Galik
Data informacji: 2021-04-26 11:02:12
Opublikował: Anna Galik
Data publikacji: 2021-04-26 13:14:22
Data modyfikacji: 2021-04-26 11:31:53
Odsłon: 930
Dziennik zmian