Przedmiot działalności i kompetencje PDF Drukuj

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Tyńcu Małym realizuje cele i zadania określone w Ustawie o Systemie Oświaty oraz przepisach wydanych na jej podstawie.

Szczegółowy wykaz celów i zadań określa Statut Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym dostępny pod adresem strony.

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Tyńcu Małym sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.


Wytworzył: Administrator
Data informacji: 2012-12-27 11:12:48
Opublikował: Administrator
Data publikacji: 2012-12-27 12:13:26
Data modyfikacji: 2015-09-28 08:44:41
Odsłon: 3266
Dziennik zmian